Výzva k predloženiu dokumentov - pozemky E-KN parc. č. 717 a 718, k. ú. Grinava

Zverejnené od 22. 11. 2021 do 07. 12. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,21 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu