Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 03. 2022

Zverejnené od 07. 03. 2022 do 10. 03. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Obsahovo ide o dokončenie programu zo zasadnutia MsZ v Pezinku zo dňa 24.02.2022, ktorého materiály sú k dispozícii na tomto linku.