Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 03. 2022

Zverejnené od 07. 03. 2022 do 10. 03. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam