Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 03. 2022

Zverejnené od 07. 03. 2022 do 10. 03. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2022 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12:
 

  1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie dotácií v oblasti kultúry a sociálnej pomoci

 

Prílohy: