Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 03. 2022

Zverejnené od 11. 03. 2022 do 14. 03. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam