Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 03. 2022

Zverejnené od 17. 03. 2022 do 21. 03. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu