Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. 04. 2022

Zverejnené od 14. 04. 2022 do 19. 04. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam