Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 04. 2022

Zverejnené od 20. 04. 2022 do 28. 04. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam