Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 05. 2022

Zverejnené od 06. 05. 2022 do 10. 05. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 20 20 0 0 2
1. 2 Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 21 20 1 0 1
2. 3 Prevod nehnuteľného majetku pod stavbou - poslanecký návrh - p. Oravec 16 5 7 4 7
2. 4 Prevod nehnuteľného majetku pod stavbou 23 12 10 1 0
3. 5 Investičný zámer zriadenia zberného dvora - poslanecký návrh - p. Mács 22 11 1 10 1
3. 6 Investičný zámer zriadenia zberného dvora - poslanecký návrh - p. Oravec 21 11 4 6 2
3. 7 Investičný zámer zriadenia zberného dvora 23 12 10 1 0

Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf