Stavené povolenie - Modernizácia športovej infraštruktáry ZŠ Fándlyho v Pezinku

Zverejnené od 01. 08. 2022 do 16. 08. 2022 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

STAVEBNÉ POVOLENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 8,34 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu