Oznámenie o oprave formálnej chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 9. 6. 2016

Zverejnené od 14. 09. 2016 do 29. 09. 2016 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu