Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 20. 09. 2016 do 05. 10. 2016 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

  • Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)

 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu