Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Zverejnené od 22. 11. 2017 do 07. 12. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,
ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 568.26 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu