Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 22. 11. 2017 do 07. 12. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 394.89 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu