Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Zverejnené od 10. 04. 2018 do 26. 04. 2018 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,
ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 397.66 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu