Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 31. 08. 2018 do 18. 09. 2018 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 99.73 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu