Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021

Zverejnené od 06. 02. 2019 do 21. 02. 2019 Zobrazené:


Erb mesta Pezinok
Mesto Pezinok


NÁVRH ROZPOČTU MESTA PEZINOK
NA ROK 2019 A OBDOBIE 2020 - 2021

 
  1. KOMENTÁR K ROZPOČTU
  2. PRÍJMY MESTA
  3. VÝDAVKY MESTA
  4. REKAPITULÁCIA