Zámer prenechať majetok do nájmu

Zverejnené od 06. 02. 2019 do 21. 02. 2019 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PRENECHAŤ MAJETOK DO NÁJMU

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1.18 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu