Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Zverejnené od 13. 03. 2019 do 28. 03. 2019 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,
ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 324.76 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu