Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019
•  Oznámenie - INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka
•  Oznámenie - Asanácia dvoch stavebných objektov na Moyzesovej 6
•  Záznam o prešetrení petície - križovatka ulíc D. Virgoviča a Družstevná
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o.
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Odstúpenie spisového materiálu - NN káblový rozvod, Šancova
•  Výberové konanie - Riaditeľ ZŠ Komenského 3, Bernolákovo
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia
•  Zápis detí do materských škôl v školskom roku 2019-2020
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2894 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 16. 04. 2019 12. 04. 2019 - 16. 04. 2019
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na ul. Žarnovických 02. 04. 2019 - 17. 04. 2019
•  Oznámenie - Informácia o výkopových prácach na uliciach 02. 04. 2019 - 17. 04. 2019
•  Oznámenie OÚ - Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok 29. 03. 2019 - 13. 04. 2019
•  Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady dňa 25. 03. 2019 25. 03. 2019 - 25. 03. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 03. 2019 22. 03. 2019 - 28. 03. 2019
•  Oznámenie - Bytové domy Severky 22. 03. 2019 - 06. 04. 2019
•  Stavebné povolenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland 22. 03. 2019 - 06. 04. 2019
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2019/2020 22. 03. 2019 - 05. 04. 2019
•  Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok 19. 03. 2019 - 03. 04. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 19. 03. 2019 - 03. 04. 2019
•  Oznámenie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK 18. 03. 2019 - 02. 04. 2019
•  Oznámenie - Oprava rozhodnutia Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník 18. 03. 2019 - 02. 04. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava v bytovom dome na Gorkého 18 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Bratislavskej 39 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 (odstránenie stavby) 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 13. 03. 2019 - 28. 03. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 13. 03. 2019 - 28. 03. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie) 12. 03. 2019 - 27. 03. 2019
« Späť 1 2 3 4 5 ... 145 Ďalej »