Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019

Zverejnené od 18. 04. 2019 do 25. 04. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam