Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 14. 05. 2019 do 29. 05. 2019 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 500,81 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu