Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004

Zverejnené od 07. 06. 2019 do 22. 06. 2019 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 286,42 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu