Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 11. 06. 2019 do 27. 06. 2019 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 211,7 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu