Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019

Zverejnené od 20. 09. 2019 do 26. 09. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

21. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského podniku služieb v Pezinku - uznesenie č. 1-114/2019
22. Návrh na vymenovanie riaditeľa Pezinského kultúrneho centra - uznesenie č. 1-115/2019
17. Analýza stavu školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - uznesenie č. 1-116/2019
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 - uznesenie č. 1-117/2019
4. Návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny ZUŠ - uznesenie č. 1-118/2019
5. Návrh zmeny v komisii športu - uznesenie č. 1-119/2019
6. Návrh zmeny v komisii ekonomiky, financií a podnikania - uznesenie č. 1-120/2019
7 Návrh na určenie sobášiaceho - uznesenie č. 1-121/2019
8. Návrh na vymenovanie členov Koordinačného tímu KPSS - uznesenie č. 1-122/2019
9. Prevody
09.05. Prevod – ul. F. B. Drobiševa (p. Polakovičová) - uznesenie č. 1-123/2019
09.07. Nájom pozemku pod parkovisko Suvorovova - uznesenie č. 1-124/2019
09.08. Zrušenie uznesenia MsZ č. 1-74/2019 (nájom TUC) - uznesenie č. 1-125/2019
09.09. Zrušenie uznesenia MsZ č. 225/2017 a č. 79/2018 - uznesenie č. 1-126/2019
09.10. Zrušenie uznesenia MsZ č. 268/2016 (Telecom) - uznesenie č. 1-127/2019
10. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2019 - uznesenie č. 1-128/2019
11. Informácie o príprave rozpočtu na rok 2020 - uznesenie č. 1-129/2019