Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2022
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN - Svätý Jur č. 9/2021
•  Oznámenie - Zariadenia na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou
•  Oznámenie - O začatí stavebného konania, Modernizácia športovej infraštruktúry v Pezinku
•  Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Oznámenie o dražbe - Rekreačná chata na Slnečnom údolí
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra
•  Poplatok za rozvoj a jeho použitie v roku 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (2 pracovné miesta)
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie
•  Výberové konanie - Referent výstavby
•  Výberové konanie - Referent na zberný dvor Pezinok
•  Rozhodnutie - Čerpacia stanica pohonných hmôt, Viničianska cesta

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3996 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 21. 06. 2022 15. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 23. 06. 2022 15. 06. 2022 - 23. 06. 2022
•  Oznámenie - O opakovanej dražbe 09. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Oznámenie - zmena zastrešenia bytového domu ul. Muškátová 17, Pezinok 09. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Zámer previesť formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2021 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v Pezinku 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o miestnach daniach a miestnom poplatku za odpady 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Výberové konanie - Administratívna podpora pre referát kultúry a podnikania 03. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent nehnuteľností 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 31. 05. 2022 - 17. 06. 2022
•  Predloženie spisového materiálu - napadnuté rozhodnutie zn. 5/77-SP/1615-47056/2022 30. 05. 2022 - 14. 06. 2022
•  Oznámenie - výstavba balkónov pre bytový dom 27. 05. 2022 - 11. 06. 2022
« Späť 1 2 3 4 5 ... 200 Ďalej »