Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021
•  SPP - začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
•  Oprava chyby - RP projekt, s.r.o
•  Oznámenie o predaji nehnuteľností v rámci likvidácie dedičstva
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - bytový dom Bystrická
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3618 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 15. 06. 2021 11. 06. 2021 - 15. 06. 2021
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2020 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia. 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Zámer p. č. 1/2021 - zámena nehnuteľností 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Poplatok za rozvoj a jeho použitie v roku 2020 08. 06. 2021 - 14. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Zámer p. č. 1-3/2021 - prenájom nehnuteľností 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (1) 07. 06. 2021 - 22. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (2) 07. 06. 2021 - 22. 06. 2021
•  Oznámenie - Montáž výťahov a výťahových šácht, Suvorovova 41-42 04. 06. 2021 - 19. 06. 2021
•  Oznámenie - Kanalizácia a vodovod, Tehelná ulica 02. 06. 2021 - 17. 06. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tomáš Mráz 02. 06. 2021 - 17. 06. 2021
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská 02. 06. 2021 - 17. 06. 2021
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu, Kamenice 01. 06. 2021 - 16. 06. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 31. 05. 2021 - 15. 06. 2021
•  Výberové konanie - Referent správy majetku 28. 05. 2021 - 11. 06. 2021
•  Stavebné povolenie - Monitorovacia stanica SHMÚ 27. 05. 2021 - 11. 06. 2021
« Späť 1 2 3 4 5 ... 181 Ďalej »