Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Severky, prípojky plynu
•  Oznámenie - Káblové rozvody NN - rozšírenie, ul. dona Sandtnera
•  Stavebné povolenie - Budova vinohradníctva a vinárstva Vinkova
•  Oznámenie - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 30. 09. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - FLEXI catering, s.r.o.
•  Oznámenie - Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK 2022 - 2026
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti
•  Oznámenie - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 - SO 03 spevnené plochy a chodníky
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3696 oznamov:

•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 6 ks stromov 13. 09. 2021 - 28. 09. 2021
•  Rozhodnutie - Obytná zóna Sever III. - Rozália (SO 04, 05) 07. 09. 2021 - 22. 09. 2021
•  Výberové konanie - Administratívna podpora pre oddelenie klientskych a právnych služieb 03. 09. 2021 - 15. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunikácie 03. 09. 2021 - 12. 09. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 27. 08. 2021 - 11. 09. 2021
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosti v okrese Pezinok 27. 08. 2021 - 11. 09. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu, Záhradná 11 27. 08. 2021 - 11. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 08. 2021 26. 08. 2021 - 30. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava bytu, Silvánova 3 24. 08. 2021 - 08. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 08. 2021 19. 08. 2021 - 23. 08. 2021
•  Výberové konanie - Referent pre ohlásenia stavieb a reklamy 18. 08. 2021 - 17. 09. 2021
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia (zástup počas MD/RD) 17. 08. 2021 - 06. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci referátu Stavebného úradu 17. 08. 2021 - 17. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 08. 2021 16. 08. 2021 - 24. 08. 2021
•  Oznámenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12 16. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub živého plota z listnatých drevín 16. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu, Kamenice 16. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Matúš Gaštan 12. 08. 2021 - 27. 08. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia stavebného poriadku a výstavby 10. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia stratégie a životného prostredia 10. 08. 2021 - 31. 08. 2021
« Späť 1 2 3 4 5 ... 185 Ďalej »