Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent stratégie a rozvoja mesta
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko, zmena č. 24 integrovaného povolenia
•  Rozhodnutie - Business park P1
•  Predloženie spisového materiálu - odvolaním napadnuté rozhodnutie zn. 5/77-SP/1615-47056/2022
•  Výberové konanie - Referent metodiky prenesených kompetencií na odd. školstva
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Jesenského, UO02626
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou, Orešie 3
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v lokalite Panholec
•  Kolaudačné rozhodnutie - Dvojizbový byt v bytovom dome Zora
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie
•  Výberové konanie - Referent na referáte dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Referent na referáte životného prostredia
•  Výberové konanie - Vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunálnych služieb
•  Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 4044 oznamov:

•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 08. 2022 14. 08. 2022 - 18. 08. 2022
•  Oznámenie - Obnova bytového domu Záhradná 15 03. 08. 2022 - 18. 08. 2022
•  Rozhodnutie - Čerpacia stanica pohonných hmôt, Viničianska cesta 03. 08. 2022 - 18. 08. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 03. 08. 2022 - 18. 08. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 03. 08. 2022 - 18. 08. 2022
•  Oznámenie - O začatí stavebného konania bytového domu Záhradná 02. 08. 2022 - 17. 08. 2022
•  Rozhodnutie - rozšírenie cesty II/502 02. 08. 2022 - 17. 08. 2022
•  Stavené povolenie - Modernizácia športovej infraštruktáry ZŠ Fándlyho v Pezinku 01. 08. 2022 - 16. 08. 2022
•  Oznámenie - Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív 29. 07. 2022 - 13. 08. 2022
•  Zámer - Zariadenie na znehodnocovanie odpadov Tenarry Slovakia s. r. o. 27. 07. 2022 - 11. 08. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 01. 08. 2022 25. 07. 2022 - 01. 08. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 4 ks smrek 20. 07. 2022 - 04. 08. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks breza 20. 07. 2022 - 04. 08. 2022
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Montáž výťahov a výťahovýh šácht Suvorovova ul. 41 19. 07. 2022 - 03. 08. 2022
•  Upovedomenie o podanom odvolaní - Obytná zóna Sever III - Rozália 19. 07. 2022 - 03. 08. 2022
•  Oznámenie o začatí územného konania - obnova lávky cez potok Saulak 18. 07. 2022 - 02. 08. 2022
•  Návrh na vydanie rozhodnutia výstavby - Tehelná ulica, kanalizácia a vodovod 18. 07. 2022 - 02. 08. 2022
•  Výberové konanie - Referent sociálnych vecí a bytovej politiky 15. 07. 2022 - 30. 07. 2022
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu pre ukladanie sankcií 15. 07. 2022 - 30. 07. 2022
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu 15. 07. 2022 - 30. 07. 2022
« Späť 1 2 3 4 5 ... 203 Ďalej »