Primátor

Predstavenie
Mgr. Oliver Solga bol na volebné obdobie r. 2014 - 2018 zvolený do funkcie primátora mesta Pezinok ako kandidát za strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA.

Narodil sa v 3. 8. 1954, je ženatý, má syna Adama, pôvodným povolaním historik umenia. Má dlhoročnú pedagogickú prax, pracoval i ako šéfredaktor časopisu Pezinčan, viac ako 30 rokov sa venuje výtvarnému umeniu, najmä tvorbe kresleného humoru, poštových známok a ilustrácií.

Predchádzajúce tri volebné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, v r. 1998 - 2002 vykonával funkciu zástupcu primátora Mesta Pezinok. Do funkcie primátora bol zvolený prvýkrát v roku 2002, opakovane v rokoch 2006, 2010 a 2014.

Kompetencie
Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Je volený občanmi mesta v priamych voľbách na 4 roky.

Primátor:
  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
     
Tel.: 033/6901 100, 101
E-mail: oliver.solga@msupezinok.sk