Zástupcovia primátora

Mgr. Mária Wagingerová
- školstvo, sociálna oblasť a kultúra

Ing. Marián Šipoš
- územné plánovanie a mestský rozvoj, majetok mesta a hospodárenie