Zástupca primátora

Ing. Ján Čech
 
Narodil sa v roku 1951 v Pezinku. Je absolventom Fakulty riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole Ekonomickej v Bratislave. Pracoval v Západoslovenských tehelniach v Pezinku, v Zdroji Senec od roku 1992 ako riaditeľ, neskôr ako predseda predstavenstva akciových spoločností Senecký Zdroj a Vespozdroj Senec.

V rokoch 2003-2006 bol predseda predstavenstva akciových spoločností Buding Bratislava a Poing Bratislava. V predchádzajúcom volebnom období bol  poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Je ženatý, má tri deti.

Kompetencie:
Zverené oblasti: správa mestského majetku, kultúra, školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, šport.

Tel.: 033/6901 103
E-mail: jan.cech@msupezinok.sk

Ing. Miloš Andel

Ing. Miloš Andel  bol vo volebnom období rokov 2014-2018 zvolený za poslanca  Mestského zastupiteľstva Mesta Pezinok. Po zložení sľubu poslanca bol menovaný do funkcie zástupcu primátora.

Narodil sa 19. 4. 1961 v Smoleniciach, je ženatý a má dve deti  Janku a Martinku. Vyštudoval  Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a po ukončení štúdia vždy pracoval na rôznych ekonomických pozíciách. Naposledy to bolo od roku 2000 na Stavebnom bytovom družstve občanov so sídlom v Pezinku ako ekonomický námestník.


Kompetencie:
Zverené oblasti: ekonomický rozvoj mesta a eurofondy, územný rozvoj, výstavba a  životné prostredie.

Tel.: 033/6901 107
E-mail: milos.andel@msupezinok.sk