Zástupcovia primátora

Mgr. Mária Wagingerová
- školstvo, sociálna oblasť a kultúra
tel.: 033/6901 103, e-mail: maria.wagingerova@msupezinok.sk