Výstavy

Od: .     Do: .

Zobrazené sú 2 výstavy:

Peter Konečný - Minimal
Dátum:   29. 01. 2021 - 31. 05. 2021
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk
Skupinová terapia
Dátum:   15. 10. 2020 - 30. 06. 2021
Miesto:   Schaubmarov mlyn
Kontakt: Schaubmarov mlyn - tel.: 0902 366 416, e-mail: edu.schaubmarovmlyn@sng.sk