Výstavy

Od: .     Do: .

Zobrazených je 5 výstav:

Svet očami žiakov Spojenej školy
Dátum:   19. 11. 2018 - 15. 12. 2018
Miesto:   Dom kultúry (Minigaléria)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
Výstava k Svetovému dňu cestovného ruchu
Dátum:   06. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Miesto:   Dom kultúry (1. poschodie)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
Lapiť umenie
Dátum:   20. 09. 2018 - 31. 03. 2019
Miesto:   Malokarpatské múzeum
Kontakt: Malokarpatské múzeum; tel.: 033/641 20 57, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk
Fragmenty Veľkej vojny
Dátum:   14. 09. 2018 - 31. 12. 2018
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk
Z kruhu von
Dátum:   14. 05. 2018 - 31. 01. 2019
Miesto:   Schaubmarov mlyn
Kontakt: Zuzana Palicová, Schaubmarov mlyn; tel.: 0902 366 416, e-mail: edu.schaubmarovmlyn@sng.sk