Činy, nie slová – nová výstava Mestského múzea

Od 21. júna 2021 je v Mestskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava „Činy, nie slová“, pripravená pôvodne k minuloročnému 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Pozornosť upriamuje na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom.

Československý západný odboj predstavuje do dnešných dní unikátnu kapitolu našej vojenskej histórie. V našich dejinách nepoznáme žiadny iný prípad, kedy tak malá skupina bojovníkov za slobodu dokázala na bojovom poli tak veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a majetku, bez perspektívy, len s odhodlaním a presvedčením, že bojujú za správnu vec. Čoskoro dostali príležitosť svoje kvality preukázať na bojisku. Nie ako rezerva v tyle, ale na kľúčových miestach bojov západných armád.

V radoch československej zahraničnej armády bojovali aj Pezinčania, ktorí za rôznych okolností opustili svoju domovinu. Ocitli sa na bojiskách vo Francúzsku, severnej Afrike, Blízkom Východe či v bitke o Britániu, zúčastnili sa oslobodzovania Európy po vylodení spojencov v Normandii. Aj ich osudy priblíži aktuálna výstava.

Do výstavy sme zakomponovali aj udalosti spojené s prvými bezprostrednými kontaktmi väčšinového obyvateľstva s vojnovými akciami v našom regióne – letecké súboje nad Slovenskom, súčasť vojnových operácií 15. leteckej armády USA a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.

Výstava, pripravená v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Golian a nadšencami leteckej histórie je pre návštevníkov k dispozícii do 28. februára 2022.

 


Dátum:   21. 06. 2021 - 22. 06. 2021
Miesto:   Mestské múzeum v Pezinku
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk