Medzi selankou a drámou

Výstava má za cieľ ukázať súvislosti medzi insitným umením a profesionálnou výtvarnou tvorbou, a tiež predstaviť verejnosti menej známu časť zbierky insitného umenia SNG. Zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu (insitného umenia) je špecifickou druhovou zbierkou SNG, ktorá obsahuje maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela. Je budovaná od roku 1965, keď bol založený na pôde SNG Medzinárodný kabinet insitného umenia. Založil ho Štefan Tkáč (1931-1989), ktorý bol súčasne zakladateľom medzinárodných podujatí Trienále insitného umenia. Výstava predstavuje vybrané výrazné okruhy insitnej tvorby v paralelách s dielami profesionálnych umelcov. Insitné umenie, prípadne outsider art sa často prezentuje ako osobitý fenomén, nezávislý od profesionálnej výtvarnej scény. Výstava bude naopak pristupovať k insite ako k integrálnej súčasti vývoja moderného a súčasného umenia. V rámci jednotlivých tematických okruhov výstava prezentuje rôzne polohy neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktoré sa pohybujú na škále od ľudového umenia, cez naivné sochárstvo, až po dramatické vízie súvisiace s extrémnymi psychickými stavmi.


Dátum:   02. 07. 2017 - 31. 01. 2018
Miesto:   Galéria insitného umenia (Schaubmarov mlyn), Cajlanská 255
Kontakt: Ján Granec, Galéria insitného umenia; tel.: 033/640 40 35, 0911 334 552, e-mail: pezinok@sng.sk