Výstava k Svetovému dňu cestovného ruchu

Klub sprievodcov mesta Pezinok Jednota dôchodcov Slovenska – Pezinok                                               POZVÁNKA NA VÝSTAVU    Klub sprievodcov pri príležitosti Dňa CR a 100.výročia založenia Československej republiky pripravil výstavu o svojej činnosti v roku 2018 a prezentáciu historických dokumentov, pohľadníc a plagátov venovaných tomuto jubileu. Výstava bola slávnostne otvorená za účasti hostí počas besedy sprievodcov v Dome kultúry v Pezinku.      Výstava je prístupná verejnosti v DK do konca mesiaca november 2018 v pracovných dňoch od 08:00-20:00 hod., na ktorú Vás srdečne pozývame.  Dom kultúry, Holubyho 42, 902 01 Pezinok


Dátum:   06. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Miesto:   Dom kultúry (1. poschodie)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk