Cesty k sebe

Cyklus benefičných koncertov pre deti s psychickými poruchami

Cesty k sebe sú jednou z najvýraznejších aktivít pezinského chrámového zboru Ad Una Corda, dôkazom čoho je doteraz zrealizovaných 17 ročníkov projektu. Zbor na čele s dirigentom Mariánom Šipošom chce prostredníctvom koncertov poukázať na detské ochorenia, ktoré síce nevidieť voľným okom, ale sú rovnako závažné ako telesné poruchy. Zároveň chce napĺňať aj Výstava cesty k sebe (foto: Eva Amzler)umeleckú ambíciu zboru: sprístupňovať verejnosti vždy nové vokálno-inštrumentálne diela a prinášať klasickú hudbu spôsobom, ktorý návštevníkom koncertov umožní zažiť atmosféru veľkého hudobného diela takpovediac v „domácom prostredí“. Na týchto koncertoch sa na dôvažok predstavuje v menej tradičnej, no pre poslucháča atraktívnej polohe: v sprievode orchestra.

Počas existencie projektu Cesty k sebe sa prostredníctvom benefície a ďalších finančných darov podarilo vyzbierať viac než 44-tisíc eur, ktoré putovali na Kliniku detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie pomôcok na arteterapiu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou liečby (keramická pec, keramikárske a maliarske potreby a ďalšie). Deti sa tvorbou liečia a vkladajú do nej aj svoje príbehy, strasti a bolesti. Mnohé sa stretli s výtvarnou tvorbou prvýkrát až počas liečby a v umení sa naučili nachádzať relax, radosť aj úľavu. Iní, hoci neškolení, objavili v sebe skrytý talent a vášeň a vytvárajú krásne diela, čo ich ďalej napĺňa a dodáva im pocit stratenej sebaistoty. Každý priaznivec projektu, ktorý ho finančne alebo inak podporuje, takto priamo pomáha deťom uzdravovať sa, vracať sa späť do života a prežívať ho plnohodnotnejšie.     
Tento ročník projektu bude opäť výnimočný. Návštevníci koncertov, ktorí príspevkom na benefíciu pravidelne pomáhajú dosahovať jeho vznešený cieľ, ale aj všetci priaznivci zboru a milovníci chrámovej hudby, sa už druhý raz budú môcť zoznámiť s výtvormi detí z kliniky. Umožní im to nahliadnuť do ich sveta a aj takto sa oveľa viac priblížiť problematike detských psychických porúch a ochorení.
Výstava obrazov je dostupná v dňoch 25. januára – 3. marca 2019, a to každý deň, súčasne na dvoch miestach v Pezinku: v čokoládovni Mlsná Emma na Štefánikovej ulici a v reštaurácii Vinum Galeria Bozen rodinnej značky Matyšák na Holubyho ulici.

Prijmite srdečné pozvanie aj na tohtoročný 18. ročník benefičného koncertu z cyklu Cesty k sebe, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10. februára o 16.00 hod. v kláštornom kostole v Pezinku.

 


Dátum:   25. 01. 2019 - 03. 03. 2019
Miesto:   čokoládovňa Mlsná Emma, reštaurácia Vinum Galeria Bozen
Kontakt: Jana Lučeničová, Ad Una Corda; tel.: 0940 507 575, web: www.auc.sk, e-mail: adunacorda@gmail.com, web: www.auc.sk