25 rokov cechu slovenských keramikov

25 rokov v cechu slovenských keramikov - Bázlik, Bázliková, Borišová, Ďureje 3X, Frič, Gahér, Gahérová, Godová, Granec, Hanko, Hanusek, Hanusková, Chalány, Michalko, Nováková, Paučula, Pohronská, Pohronský, Polonský, Raždík, Suchoň, Ševčík, Viglaš, Walter, Šimonovič, Šuláková, Krajčovičová. Vernisáž: 5. 6. 2019 17.00. Trvanie výstavy do: 31. 07. 2019. Mestské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 1


Dátum:   05. 06. 2019 - 31. 07. 2019
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk