Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ROKOVACÍ PORIADOK
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu