Bezbariérový areál rekreácie a športu

   Tento projekt je spolufinancovaný
Európskymi spoločenstvami


Funded by the European Union
and part-financed by Pezinok City

 


Názov Projektu: Bezbariérový areál rekreácie a športu – prvá fáza rekonštrukcie a dostavby areálu
Celkové finančné prostriedky vyčlenené
na projekt:
22 235 614,82 SKK
  Príspevok z ERDF: 11 117 807,41 SKK
  Príspevok zo štátneho rozpočtu: 10 006 026,67 SKK
  Z rozpočtu mesta:   1 111 780,74 SKK
Realizujúca organizácia pre stavbu: EURO - BUILDING, a.s.
Realizujúca organizácia pre dozor: STAVCONSULT, s. r. o.
Dĺžka realizácie projektu: 21 mesiacov


Celý projekt sa zameriava na tri priestory v areáli rekreácie a športu, ktoré sú predmetom rekonštrukcie a dobudovania severnej časti areálu Komenského ulice. Jednotlivé priestory pozostávajú z tenisových ihrísk, beachvolejbalového ihriska a volejbalovej krytej haly.
Medzi hlavné ciele, ktoré majú byť realizáciou projektu je možné zahrnúť:
  • podporiť vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu a rekreácie
  • zrekonštruovať a dobudovať dnes už existujúce priestory
  • reagovať na zvyšujúcu sa požiadavku aktívneho trávenia voľného času
  • zvýšiť štandard priestorov určených pre aktívnu rekreáciu pre občanov, návštevníkov, chatárov a turistov
  • rozšíriť možnosti pre aktívnu rekreáciu aj iných ako zimných mesiacoch
  • poskytovať komplexné služby v oblasti športového turizmu koncentrované do jednej zóny
  • vybudovať bezbariérové priestor pre aktívnu rekreáciu
  • vytvoriť podmienky pre poriadanie športových podujatí nadregionálneho významu