Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku
Akadémia tretieho veku pri MsÚ Pezinok predstavuje záujmové štúdium. Týmto štúdiom sa nezvyšuje kvalifikácia, ale je jednou z možností ako prežiť poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním duševnej a fyzickej rovnováhy občana tretieho veku.

Informácie o štúdiu
Štúdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne (dvojročné). Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Letný a zimný semester má približne 6 dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie študijného odboru je 15 uchádzačov.  Snažíme sa prijať každého uchádzača, aj keď záujem o štúdium je veľký. Celé štúdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 EUR, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.


Plagát Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislava AKTUÁLNY OZNAM:

Vážení poslucháči Akadémie tretieho veku,
na základe súčasnej epidemiologickej situácie a v súvislosti s opatreniami Covid automatu pre monitorovanie vývoja epidémie SARS-CoV – 2 (COVID-19) si vás dovoľujeme informovať, že v priebehu mesiacov júl až august 2021 bude obnovená výučba v študijných kurzoch Akadémie tretieho veku. Jednotlivé študijné kurzy budú pokračovať v nadväznosti na letný semester akademického roka 2019/2020, kedy došlo k prerušeniu v dôsledku epidemiologickej situácie.

Obnovená výučba sa bude riadiť aktuálnou epidemiologickou situáciou a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR a uzneseniami vlády SR k aktualizácii okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Prvá výučba začne prebiehať 6. 7. 2021 – Angličtina hrou a 8. 7. 2021 – Maliarske techniky. O začiatku zvyšných kurzov budú poslucháči informovaní telefonicky.

 

Študijné kurzy Akadémie tretieho veku

1.ročník:


2.ročník:

 


KONTAKT: PaedDr. Erik Špaňo, telefón: 033/6901 306, e-mail: erik.spano@msupezinok.sk