Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku
Akadémia tretieho veku pri MsÚ Pezinok predstavuje záujmové štúdium. Týmto štúdiom sa nezvyšuje kvalifikácia, ale je jednou z možností ako prežiť poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním duševnej a fyzickej rovnováhy občana tretieho veku.

Informácie o štúdiu
Štúdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne (dvojročné). Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Letný a zimný semester má približne 6 dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie študijného odboru je 15 uchádzačov.  Snažíme sa prijať každého uchádzača, aj keď záujem o štúdium je veľký. Celé štúdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 EUR, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.


Ďalšie informácie:

 

 

 

 


KONTAKT: PaedDr. Erik Špaňo, telefón: 033/6901 306, e-mail: erik.spano@msupezinok.sk