Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Záujem o  štúdium seniorov v Meste Pezinok je veľký, pohybuje sa na hranici kapacitných možností. Snažíme sa prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky a to vek 55 rokov. Štúdium je dvojročné, jeden semester má zhruba 6 dvojhodinových prednášok. Otvorenie  študijných odborov bude závisieť od organizačných (priestorových) možností, od dohody s lektormi a predovšetkým od záujmu uchádzačov (minimálny počet pre otvorenie študijného odboru je 15 poslucháčov).
Zápis na Akadémiu tretieho veku sa spravidla uskutočňuje na začiatku septembra, termín bude taktiež zverejnený. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku.

Motiváciou absolventov nie je získanie dokladu o štúdiu, ale najmä nadobudnutie nových vedomostí, sebarealizácia a spoločnosť ľudí s podobnými záujmami. Poplatok na jeden semester je 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.

Mesto Pezinok pozýva na prednášku o počasí

Pre záujemcov z radov verejnosti a účastníkov Akadémie tretieho veku sa 26. novembra o 16.00 h uskutoční v Malej sále Domu kultúry bezplatná prednáška meteorológa a klimatológa Pavla Matejoviča.

Témou prednášky bude počasie kedysi a dnes. Dozviete sa, čo znamenajú termíny, s ktorými sa bežne stretávame v predpovediach počasia, na akú dobu sa dá predpovedať počasie, ako sa predpovedalo v minulosti a dnes i to, prečo niekedy predpovede počasia nevyjdú. Hovoriť sa bude aj o klimatickej zmene a globálnom otepľovaní.
 

Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2019/2020 otvára študijné odbory:

1.ročník:


2.ročník:


ROZVRH HODÍN - školský rok 2019/2020

 


KONTAKT:  Andrea Pikusová, telefón: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk