Výsadba nových stromov v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 16. 12. 2019 do 18. 12. 2019

Ilustračný záberV priebehu zajtrajšieho dňa (17. decembra) bude vo vybraných lokalitách Pezinka vysadených 11 ks nových stromov väčšieho vzrastu s obvodom kmeňa od 25 do 35 cm. Verejnú súťaž na túto dodávku vyhlásilo mesto Pezinok koncom novembra 2019. Víťazom sa stala spoločnosť RUGOS, s.r.o. s celkovou sumou 12 468,00 EUR s DPH. Predmetom dodávky je nielen samotná výsadba, ale aj zabezpečenie stromov dreveným kotviacim systémom a dodanie zavlažovacích vakov.

Sadiť sa bude v nasledujúcich lokalitách Pezinka:

 • sídlisko Juh:
  • 2 ks – lipa obyčajná, odroda ´Pallida´
  • 2 ks – čremcha strapcovitá, odroda ´Nana´
 • ZŠ Fándlyho:
  • 1 ks – brestovec východný
 • sídlisko Muškát:
  • 1 ks – čremcha strapcovitá, odroda ´Nana´
  • 1 ks – lipa obyčajná, odroda ´Pallida´
 • sídlisko Sever:
  • 1 ks – javor červený, odroda ´Scanlon´
  • 1 ks – jaseň mannový, odroda ´Arie Peters´
 • centrum mesta:
  • 1 ks – ľaliovník tulipánokvetý
  • 1 ks – čremcha strapcovitá, odroda ´Nana´

 

Po osobnej odbornej obhliadke vytypovaných lokalít pracovníkmi referátu životného prostredia s odborníkmi z dodávateľskej firmy bolo 5 lokalít sadenia potvrdených bezo zmeny. V 3 prípadoch došlo k miernemu posunu miesta výsadby v rámci vytypovanej lokality – vybrala sa vhodnejšia lokalita bližšie k detským ihriskám alebo lavičkám. V centre mesta sa v jednej vytypovanej lokalite posunulo miesto výsadby kvôli nesúladu starých mapových podkladov inžinierskych sietí s reálnou obhliadkou.

V jednom prípade muselo mesto zvoliť inú lokalitu. Išlo o križovatku Kalinčiakova – Moyzesova, kde bolo pôvodným zámerom mesta vysadiť novú lipu. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v Pezinku však kvôli osadenou dopravného značenia aj kvôli zabezpečeniu dobrej viditeľnosti na tejto križovatke túto výsadbu nepovolil. Z uvedeného dôvodu bola táto lipa presunutá na sídlisko Muškát a pre posledný zostávajúci strom, čremchu strapcovitú, bola vybraná nová lokalita neďaleko tejto križovatky – v blízkosti bytového domu na Záhradnej ul. č. 1.