Podporme spoločne projekt detského ihriska

Táto informácia bola publikovaná od 28. 01. 2020 do 16. 02. 2020

Spoločnosť Tesco prichádza po siedmykrát s programom Vy rozhodujete, my pomáhame. Ide o program, ktorý podporuje projekty pomáhajúce miestnym komunitám ako sú napr. renovácie telocviční, ihrísk, školských záhrad, turistických chodníkov.  Rozhodujúce je hlasovanie prebiehajúce od 20. januára do 16. februára priamo v pezinskom hypermarkete.

Mesto Pezinok sa do programu Vy rozhodujete, my pomáhame zapojilo s projektom  Detské ihrisko pre velkáčov a malkáčov na  ul. 1. mája, ktoré  má byť návratom k spoločnej hre na jednom dvore. „Názov sme si požičali od spisovateľa Ľuba Dobrovodu, autora kníh Ja malkáč, Ja velkáč. Ide o tragikomické príbehy, čomu zodpovedá aj dnešná situácia a stav verejných priestorov, parkov a detských ihrísk na mestských sídliskách,“ povedala referentka projektového riadenia a verejného obstarávania Gabriela Repová. Cieľom je získať prostredníctvom hlasovania finančnú dotáciu, ktorá by sa využila na sanáciu pôvodného ihriska na ul. 1. mája. Zároveň by sa tak pripravil priestor na stavbu nového ihriska v zmysle projektovej dokumentácie so spracovanou vizualizáciou. V projekte zamýšľanej revitalizácie detských ihrísk v lokalite 1. mája – Za hradbami chce mesto pokračovať aj tento rok, a to získaním potrebných finančných prostriedkov.

Program Vy rozhodujete, my pomáhame má za sebou šesť úspešných edícií, v rámci ktorým Tesco poskytlo granty v celkovej výške viac ako 800 000 €. Podpory sa tak dočkalo 924 lokálnych projektov.