Zámocký park ostal aj dnes zatvorený

Táto informácia bola publikovaná od 05. 02. 2020 do 06. 02. 2020

Vplyvom včerajšieho mimoriadne silného doobedňajšieho vetra, ktorý v Pezinku a okolí dosahoval rýchlosť (v nárazoch) až 115 km/h, došlo v utorok 4. februára v Zámockom parku k pádu dvoch stromov. Podľa komplexnej pasportizácie zelene v Zámockom parku, ktorú v prvej polovici roka 2019 zrealizovala pre mesto Pezinok na základe verejnej súťaže spoločnosť SAFE TRESS, s.r.o, ide o stromy č. 671 a č. 34.

V oboch prípadoch išlo o stromy, u ktorých bola zistená stagnácie rastu i ďalšie závažné poškodenia – úplné odumretie (strom č. 671), resp. infekcia bázy kmeňa, infekcia samotného kmeňa a dutiny v kmeni (strom č. 34). Vzhľadom na rozsah poškodenia boli oba stromy v pasporte odporúčané na výrub už v rámci prvej etapy. Mesto Pezinok na základe zrealizovanej pasportizácie zelene v Zámockom parku podalo 17.9.2019 žiadosť o súhlas s výrubom stromov zaradených do prvej etapy výrubov. V tejto žiadosti boli aj oba padnuté stromy. Mesto momentálne čaká na výrubové povolenie pre prvú etapu, keďže správne konanie ohľadne povolenia tohto výrubu ešte stále prebieha.

Výsledky pasportizácie stromov v Zámockom parku z roku 2019

Mesto Pezinok a Mestský podnik služieb (MPS) už včera  doobeda kvôli závažným poveternostným podmienkam a na zaistenie bezpečnosti verejnosti uzavreli Zámocký park aj ostatné areály s verejnou zeleňou. V priebehu dnešného dňa vykonával MPS odpratanie padnutých stromov a odvoz drevnej hmoty. V parku zostal ešte koreňový bal z jedného stromu, ktorý však nebráni v prevádzke. MPS ho odvezie spolu s hrubým kmeňom, ktorý tu zostal po páde stromu na jeseň 2019. Pracovníci MPS zároveň vykonali podrobnú ohliadku celého parku a špeciálne chodníkov, nad ktorými mesto zrealizovalo v prvej polovici roka 2019 kompletné bezpečnostné orezy. Táto obhliadka dopadla veľmi dobre – na chodníkoch ani v korunách stromov nad chodníkmi neboli nájdené žiadne padnuté či polámané konáre, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov parku.

Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej poveternostnej situácie zostal aj dnes (5. februára) Zámocký park uzavretý. Vo štvrtok 6. februára zrealizujú pracovníci MPS opätovnú kontrolu parku a v prípade utíšenia vetra Zámocký park opäť otvoria pre verejnosť.


Erika Liptáková
Vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT