Bezplatná analýza vody

Táto informácia bola publikovaná od 27. 02. 2020 do 23. 03. 2020

* V cene sú zahrnuté analýzy vybraných ukazovateľov kvality vody, poplatok za pol hodinový odber vzorky vody, slovný posudok a vyhotovenie protokolu o skúške. ** V cene sú zahrnuté analýzy vybraných ukazovateľov kvality vody, poplatok za slovný posudok a vyhotovenie protokolu o skúške. Rozbor pitnej vody so zľavou 40% (Pre fyzické osoby, ktoré majú vlastný zdroj pitnej vody.) Analýza pitnej vody v rozsahu Minimálny rozbor v cene 88,61 € s DPH* (pôvodná cena 147,68 €) Analýza pitnej vody zameraná na obsah pesticídov v cene 111,01 € s DPH** (pôvodná cena 185,02 €) Objednávky prijímame od 23. do 27. 3. 2020, od 8:00 do 14:00 hod. osobne na Bojnickej ulici č. 6 v Bratislave telefonicky na čísle 0911 066 629 alebo 02/482 53 413 Viac informácií a presný postup odberu vzoriek vody na www.bvsas.sk Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní na tvrdosť a dusičnany Analýza vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov 23. marca 2020 (pondelok) Od 08:00 do 16:00 hod. Vzorky vody prijímame na Bojnickej ulici č. 6 v Bratislave. Minimálny rozbor pitnej vody a analýza pitnej vody zameraná na pesticídy so zľavou 40%Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka Bratislavská vodárenská spoločnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na tvrdosť a obsah dusičnanov. Novinkou je rozbor a analýza pitnej vody zameraná na obsah pesticídov so zľavou 40%.  Viac informácií a presný postup odberu vzoriek vody nájdete na www.bvsas.sk.