Opatrenia ministerstva školstva

Táto informácia bola publikovaná od 26. 03. 2020 do 03. 04. 2020

Po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v utorok 24. marca 2020 informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling verejnosť o prijatých opatreniach.

  • Vyučovanie v školách a školských zariadeniach je prerušené od 30. marca 2020 do odvolania.
  • Pre školský rok 2019/2020  sa ruší Testovanie-9 (monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií).
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020. K prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
  • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, do dvoch týždňov od skončenia prerušenia vyučovania.
  • Zápis do 1. ročníka základných škôl bude prebiehať od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí, a to elektronickou formou. (Ďalšie informácie o priebehu zápisu prvákov zverejníme na webovej stránke mesta po upresnení celého procesu zo strany ministerstva).
  • Podávanie žiadostí do materskej školy bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia lekára a bude sa vychádzať z adaptačného pobytu.
  • Písomné maturity sa v školskom roku 2019/2020  neuskutočnia. Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby v termíne do 30. júna 2020.
  • Učivo, ktoré sa nestihne prebrať bude presunuté do ďalšieho školského roka.
  • Letné prázdniny zatiaľ zostávajú v platnosti, nemali by sa skracovať.

 

Mimoriadne vysielanie vyučovania na Dvojke sa rozširuje zo súčasných 45 na 90 minút. Zároveň sa program rozšíri aj o vyučovanie pre žiakov 2. stupňa. Materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie nájdu učitelia, rodičia a žiaci na stránke www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.