Oddnes sa na Slovensku uvoľnili ďalšie opatrenia

Táto informácia bola publikovaná od 27. 05. 2020 do 06. 06. 2020

Ústredný krízový štáb a konzílium odborníkov rozhodli s účinnosťou od 27. mája 2020 o ďalšom otváraní ekonomiky a uvoľňovaní opatrení.

Súhrn zmien, ktoré začali platiť dnešným dňom (27. májom):

 • Vnútorné prevádzky si môžu vybrať z týchto troch alternatív prevádzky:
  • 15 metrov štvorcových na zákazníka, alebo
  • 2 m odstup medzi zákazníkmi, alebo
  • 2 m odstup od krajov stolov (pri stravovacích zariadeniach).
  Pravidlo 2 rodinní príslušníci alebo 2 + deti pri stole zostalo aj naďalej v platnosti.
 • Verejné stravovanie po 22.00 hodine môže fungovať iba ako tzv. "uzavretá spoločnosť", pričom zariadenie musí zároveň viesť zoznam účastníkov takejto akcie, ktorý musí byť dostupný 30 dní po akcií pre príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).
 • V nedeľu môžu byť otvorené kiná, divadlá, taxislužby, autoškoly, turistické informačné služby a služby ambulantného predaja.
 • Začali platiť aj nové pravidlá na hraniciach. Slovensko umožnilo na 48 hodín bez nutnosti karantény vstup do 8 krajín – Rakúska, Česka, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka a Švajčiarska. Doteraz ľudia mohli Slovensko opustiť bez potreby karantény len na 24 hodín. Momentálne je Slovensko vo fáze rojovaní s týmtio krajinami, aby urobili obdobné opatrenia – tzn. prijali Slovákov bez potreby karantény a negatívneho testu COVID-19. K tejto dohode došlo už s Českou republikou, kedy od 27. mája Slováci môžu vstúpiť do ČR na 48 hodín bez potreby negatívneho testu na COVID-19.


Aké zmeny nás čakajú od 3. júna:

 • Otvorenie všetkých vnútorných športovísk, ku ktorým patria aj plavárne, ktoré mohli mať doteraz otvorené len pre športové kluby:
  • Tieto športoviská budú môcť byť otvorené vrátane šatní, WC a spŕch a cvičitelia nebudú musieť nosiť rúška.
  • Prevádzkovateľ ale bude musieť dodržať jedno z dvoch opatrení
   • buď 15 metrov štvorcových na zákazníka, alebo
   • 2 metrový odstup medzi nimi počas cvičenia.
 • Vnútorné športoviská budú zároveň musieť viesť evidenciu jednotlivých cvičiteľov pre RÚVZ a zamestnanci prevádzkovateľa budú musieť dezinfikovať zariadenia po cvičiteľoch


V súvislosti s uvoľnením týchto nových opatrení vydal Úrad verejného zdravotníctva tieto dve nové usmernenia:


Podľa slov premiéra SR Igora Matoviča si Slovensko bude musieť na úplnú 5. fázu uvoľňovania opatrení ešte počkať. Táto fáza by podľa doterajších informácií mala nastať o dva týždne.


Oddelenie propagácie, komunikácie a IT
Mestský úrad Pezinok

Prehľad zmien od 27. marca