Prerušenie dodávky elektrickej energie – 10., 14., 16., 18. 9. 2020

Táto informácia bola publikovaná od 09. 09. 2020 do 18. 09. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné lokality:

Dňa 10. 09. 2020 v čase od 8.00 do 15.00 h

  • KOMENSKÉHO č. 16, 18, 20
  • OBRANCOV MIERU č. 34/-, 36/D1, 36/D2


Dňa 14. 09. 2020 v čase od 8.00 do 15.00 h

  • MYSLENICKÁ č. 32, 103/VE
  • CES GROBSKÁ č. 2


Dňa 16. 09. 2020 v čase od 8.00 do 15.00 h

  • OBRANCOV MIERU č. 51


Dňa 18. 09. 2020 v čase od 8.00 do 15.00 h

  • HOLUBYHO č. 1, 3, 5/OP
  • JESENSKÉHO  č. 1, 1/VE, 3

 

Kontaktná osoba Jana Jánošová, tel. : +421-(0)2 -50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk