Zmeny a opatrenia vo fungovaní Mestského úradu od 15. 10. 2020

Táto informácia bola publikovaná od 14. 10. 2020 do 21. 10. 2020

Mestský úrad - schránka dôvery, pošta Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Mestský úrad Pezinok v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad bude od štvrtka 15. októbra fungovať  v upravenom režime. Platiť budú tieto sprísnené opatrenia:

  • obmedzenie voľného  pohybu návštev v budove Mestského úradu
  • meranie telesnej teploty  všetkým osobám, ktoré vstupujú do budovy mestského úradu
  • povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest tvárovým rúškom
  • dodržiavanie bezpečnej  povinnej vzdialenosti 2 metre počas čakania na vybavenie
  • pri vstupe do budovy aplikovanie vstupujúcim osobám dezinfekcie na ruky
  • každý klient dostane po vstupe do budovy lístok s poradovým číslom


Dovoľujem si upozorniť, že v prípade namerania telesnej teploty vyššej ako 37,2°C občanovi alebo zamestnancovi, nebude umožnený vstup do budovy Mestského úradu.  Dodržiavanie hygienických opatrení a regulovanie vstupu občanov do budovy Mestského úradu budú vykonávať príslušníci Mestskej polície Pezinok.


Ostatné pracoviská Mestského úradu

Ostatné pracoviská Mestského úradu budú poskytovať služby občanom najmä elektronicky (emailom) a telefonicky, pri neodkladných záležitostiach aj osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode občana s pracovníkom príslušného oddelenia či referátu.

Zoznam emailových adries a telefónov na zamestnancov Mestského úradu je k dispozícii na webovej stránke mesta.


Vybavovanie občanov mimo úradných hodín

Občania nevyužívajúci elektronickú komunikáciu môžu mimo úradných hodín, kedy sa do budovy Mestského úradu nedostanú osobne, aj naďalej svoje žiadosti  vložiť do obálky a obálku následne vhodia do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok).

Poštová schránka je každý pracovný deň kontrolovaná pracovníkmi podateľne, ktorí následne žiadosť občana zaevidujú, postúpia na príslušné oddelenie alebo referát  a občana následne telefonicky alebo emailom kontaktuje zodpovedný pracovník Mestského úradu.


Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
SME TU PRE VÁS