Dotazník o problematických miestach v doprave v meste Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 19. 10. 2020 do 26. 10. 2020

Pezinok začal skúmať problematické dopravné úseky v meste. Jeho cieľom je zabezpečiť rýchlejší, bezpečnejší a pohodlnejší presun v rámci mesta. Súčasťou tohto výskumu je  dopravný prieskum. Na základe jeho výsledkov budú vypracované dopravno-kapacitné posúdenia súčasného stavu ciest a križovatiek a takisto navrhnuté okamžité opatrenia na zlepšenie dopravnej situácie mesta Pezinok.

Súčasťou prieskumu je aj kamerové monitorovanie 10-tich križovatiek a dvoch cestných úsekov.  Na šiestich z nich monitorovali kamery dopravnú situáciu po dobu dvanásť hodín a pri druhej polovici zase 7 dní.  Prieskum doplnia i názory Pezinčanov, ktorí môžu svoje pripomienky či sťažnosti vyjadriť pomocou anketového dotazníka.  Všetky podnety budú odborne posúdené a zaradené do návrhu okamžitých opatrení na zlepšenie dopravnej obsluhy mesta Pezinok.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu poskytnúť cenné informácie vyplnením dotazníka. Urobiť tak môžete do 30.októbra 2020.

https://www.survio.com/survey/d/E5T3F3B4U3B6T1C2V