Dočasné pozastavenie služby zberu elektroodpadu

Táto informácia bola publikovaná od 27. 10. 2020 do 03. 11. 2020

Mesto Pezinok plánovalo od novembra spustiť bezplatný vývoz veľkorozmerného elektroodpadu priamo z miesta bydliska. Stačilo sa minimálne 2 dni pred termínom zberu  objednať cez www.zberelektroodpadu.sk. Zmluvný partner - Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu (ENVIDOM), ktorý mal túto službu zabezpečiť už 7. novembra, sa rozhodol, že vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú protiepidemiologickú situáciu, ju dočasne pozastaví.


ZDROJ: Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu